Training op maat

Wil je een passende training voor een groep, medewerkers of team? In een eerste verkenningsgesprek onderzoek ik graag met jou of jullie de mogelijkheden voor maatwerk aan de hand van de wensen en situatie. 

Als opleider van de Basisleergang tot Professioneel Mediator en de Specialisatie Groepsmediation en Familiemediator ben ik als kerntrainer verbonden geweest aan het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Ik ben in 2016 bij het CvC opgeleid als trainer met het ‘Train the Trainer’ programma en ben sindsdien geregistreerd docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs Register (CRKBO) voor docenten. 

De op maat gemaakte trainingen die ik aanbied, worden op verzoek aangepast aan de vragen en leerwensen van de deelnemers of organisatie om een duurzame aanpak en concrete stappen te zetten van de ontstane situatie naar de gewenste samenwerking.

Afhankelijk van de wensen en de omvang van de opdracht of een traject kom ik graag na overleg met een offerte op maat. Trainingsopdrachten worden doorgaans aangegaan per dagdeel (van drie uur) met een uurtarief van € 150,- exclusief BTW, mogelijk vermeerderd met voorbereidingsdagdelen of andere bijkomende werkzaamheden zoals die uit de opdrachtbevestiging blijken. 

Ik heb jarenlange ervaring in het geven en ontwikkelen van gastcolleges, workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen op het gebied van:

  • Effectieve communicatie
  • Conflicthantering, omgaan met conflict(stijlen)
  • Feedback geven en ontvangen
  • Omgaan met weerstand en emoties
  • Leiderschapsontwikkelen
  • Effectief luisteren 
  • Groepsdynamiek en omgaan met de onderstroom binnen teams
  • Harvard Onderhandelen, effectief onderhandelen
  • Coachings-en Mediationvaardigheden voor groepen en individuen
  • De bijbehorende verdiepingsdagen
24a0b0b01fff29f6c039e81911d57dc0_1784x2676

Rouw op organisatieniveau

Rouw en Rouwverwerking op organisatieniveau

Een verhelderende en in de praktijk toepasbare training. De mens die de kunst van het rouwen verstaat, staat vol en realistisch in het leven. Bovendien is hij zich bewust van de tijdelijkheid der dingen en voorbereid op onvermijdelijke verandering.

Rouwen begint op het moment dat het onvermijdelijke hoorbaar en voelbaar wordt.

Deze training biedt de benodigde verdiepende handvatten voor leidinggevenden en begeleiders over wat rouw betekent en op wat voor manier je van betekenis kunt zijn in het rouwproces van een ander. Daarbij is een systemische kijk op organisaties een uitgangspunt. 

Je doet praktische ervaring op in het begeleiden bij rouw. Hierin speelt dienend leiderschap in verschillende fases van het rouwproces (van slecht nieuws gesprek bij ontslag of gedwongen verandering tot in verbinding afscheid nemen) een grote rol. Aandacht, betrokkenheid en nieuwsgierigheid vanuit de leidinggevende heeft een bewezen positief effect op een gezonde werksfeer. In tegenstelling tot machtsstructuren, je voornamelijk focussen op productie en targets willen halen.

Als begeleider of leidinggevende is het van belang dat je blijft onderzoeken hoe je zelf met rouw omgaat. Alles wat je nog niet kent in jezelf, kan namelijk leiden tot projectie en vervormt het contact tussen leidinggevende en medewerker of begeleider en cliënt. 

Een belangrijk onderdeel van een veranderproces is de rouw omdat was én het verlangen naar wat mag komen. Rouw gaat over (leren) voelen van de pijn die is ontstaan door verlies. Alleen dankzij rouw kan de overgang worden gemaakt van onvoltooid verleden tijd naar voltooid verleden tijd. In een gezond rouwproces wisselt aandacht voor het verlies zich af met aandacht voor herstel. Rouwen is daarmee niet alleen pijnlijk, het geeft ook hoop en maakt ruimte voor zingeving.

Binnen een organisatie kan je in aanraking komen met situaties die een rouwproces met zich mee (kunnen) brengen. Voorbeelden op de werkvloer zijn: functieverandering, overplaatsing (al dan niet gedwongen), afscheid nemen als gevolg van een conflict, ontslag of ziekte. Verder kun je ook denken aan het verlies dat wordt ervaren bij een faillissement, overname of een fusie, omdat jouw vertrouwde (werk)omgeving en toekomstperspectief ingrijpend zal veranderen.

Wat hiermee duidelijk wordt is dat je in zakelijke situaties te maken kunt krijgen met verlies en rouw. Zowel op het niveau van de individuele werknemer, als ook op organisatieniveau. Zulke ingrijpende veranderingen binnen organisaties hebben – zichtbaar en onzichtbaar- invloed op de dynamiek van de groep en het gehele organisatiesysteem. Ingrijpende veranderingen kunnen emoties oproepen die om doorvoelende begeleiding vragen, om uiteindelijk tot reflectie te komen waarbij terug- en vooruitgekeken wordt: Had deze situatie voorkomen of anders aangepakt kunnen worden en wat kunnen we in de toekomst anders doen?

Overgangsmomenten binnen organisaties vragen om zorgvuldige begeleiding. Specifieke expertise op het gebied van procesbegeleiding is hierbij onmisbaar. Belangrijke elementen in deze begeleiding zijn openheid en transparantie, want pas als er binnen de organisatie ruimte is voor gedachten en emoties, kan er worden gerouwd. De manier waarop afscheid wordt genomen, ook wanneer afscheid achterwege blijft, werkt altijd door in een organisatie.

Coaches, therapeuten, leidinggevenden, managers, mediators en andere professionals die voor en met mensen werken.

Na het volgen van deze training ben je je bewust van het belang van rouw binnen de organisatie. De psychische en emotionele gesteldheid van medewerkers is cruciaal voor een gezonde werksfeer. Wij bieden je verdiepende achtergrondinformatie over rouwverwerking, geven inzicht in de attitude en vaardigheden over wat procesbevorderend en procesbelemmerend werkt en leren je de verschillende fasen in het rouwproces herkennen. 

Hans van der Esch en ik hebben een tweedaagse training ontwikkeld rondom het thema rouw en rouw op organisatieniveau. Door onze krachten te bundelen, hebben wij een inspirerend, verdiepend en praktijkgericht programma ontwikkeld.

Achtergrond informatie

Hans heeft ruim twintig jaar ervaring in psychotherapeutisch en systemisch werk. Hij werkt met individuele cliënten en stellen. Rouw en rouwverwerking is een telkens terugkerend thema in zijn praktijk. Hij is tevens opleider van therapeuten, supervisor en heeft een jarenlange achtergrond in het onderwijs.

Selen heeft jarenlange ervaring als register-mediator in arbeidskwesties en verstoorde samenwerkingsrelaties, waarbij rouw op organisatieniveau een belangrijke rol kan spelen. Tevens is zij erkend en gecertificeerd (team-)coach en ervaren trainer.

We ontmoeten je graag op de training.

Hans van der Esch: spirabilis@planet.nl, 06-519 969 72, LinkedIn

Selen Bernink-Balci : info@sbbpraktijk.nl, 06-218 303 23

Dag 1:      Rouw in jouw leven aan de hand van eigen casuïstiek

Dag 2:      Hoe begeleid je rouw

Data:        Maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022                                                                                                                                                                            

Tijd:          9:30-17:00 uur

Locatie:   Trainingsruimte De Polder, Amsterdam Science park 201 (1098 XH). Gratis parkeren op eigen terrein

Kosten:    € 450,- (excl. 21% BTW) voor twee trainingsdagen, inclusief koffie/thee en uitgebreide lunch

Uiteraard met inachtneming van de Corona maatregelen waaronder de 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen

De persoon van de mediator
Je innerlije kompas voor effectiever mediatorschap

 

Een inspirerende en verdiepende training voor mediation en coaches

Voor iedere procesbegeleider is deze training een verdiepende en verrijkende ervaring. De training gaat over meer dan alleen kennis van conflicthantering en mediation-vaardigheden. De training gaat vooral over jou als mediator, hoe je bewust zonder oordeel en met zuivere aandacht aanwezig kunt zijn. De training gaat ook over hoe je jouw specifieke talenten, jij als instrument, op een praktische en eigen manier, in dienst kunt stellen van partijen en van (de oplossing voor) het conflict. We richten ons op onder ander de echte ontmoeting, van hoofd naar hart, de contactcirkel en  overdracht en tegenoverdracht. 

Er is tijdens de training ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek om interventies mee te oefenen en te reflecteren op de attitude. 

Tijdens de training wordt gewerkt aan het verdiepen of verbeteren van het bewustzijn bij de mediator, betreffende afweren en projecties, overdracht en tegenoverdracht. Wij gaan naar aanleiding van de eigen casuïstiek met elkaar op zoek naar praktische interventies die bij partijen kunnen leiden tot een opening. Ook hebben we oog voor de houding van de procesbegeleider en reiken wij tal van interventies aan die in de praktijk hun waarde reeds hebben bewezen.

De training is ontwikkeld voor mediators, coaches, trainers en andere procesbegeleiders.

Data & tijd:

De training is gepland op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2021 van 09.30 tot 17.00 uur.

Locatie:

De training vindt plaats in Amsterdam. De training wordt op een passende locatie verzorgd (de exacte locatie volgt) met inachtneming van de Corona maatregelen waaronder de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen. 

Kosten:

De tweedaagse training is inclusief uitgebreide lunch en koffie/thee is € 700,- exclusief 21% BTW.

Erkenning:

De tweedaagse training: 12 PE-punten MfN – categorie 1a.

Contact:

Heb je belangstelling voor deze training neem dan gerust contact op met mij via de onderstaande contactgegevens. Je kunt je ook direct inschrijven via het contactformulier en wij nemen contact met je op.