COACHING

“Ik coach met een enthousiaste en doortastende benadering, met veel belangstelling voor wat mensen drijft en beweegt”

Individuele business coaching

Het kan voorkomen dat je belemmeringen ervaart bij het oplossen van problemen en dat je flexibel zou willen omgaan met gedachten en emoties. In een dergelijke situatie heb je behoefte aan concrete handvatten waarmee je meer grip krijgt over je (zakelijke) leven en inzicht krijgt in de knelpunten die je ervaart op persoonlijk en professioneel vlak. Met mijn manier van coachen raak je meer vertrouwd met wie je bent en de weg die je te gaan hebt. Ik moedig je aan nieuwe inzichten te krijgen in jezelf door zelfreflectie om zo steeds meer te worden wie je van nature bent en zo met nieuwe energie het beste uit jezelf te halen.

Aantal voorbeelden waar ik professionals in heb begeleid:
 
 • Bewuste en onbewuste (communicatie)patronen herkennen en meer uit je communicatie te halen
 • Je positie in een bepaalde situatie of (dreigend) conflict verduidelijken en effectief communiceren 
 • Beter leren omgaan met conflicten door patronen te herkennen
 • Omgaan met weerstand en bijbehorende emoties
 • Omgaan met falen en vertrouwen op je eigen (veer)kracht
 • Persoonlijk en professioneel leiderschap (verder) ontwikkelen
 • Omgaan met (hoge) verwachtingen
 • Bewustere keuzes maken en doelen realiseren in je loopbaan

De individuele coaching start met het (gezamenlijk) formuleren en verhelderen van wat je zou willen verbeteren en wat je eventueel wilt veranderen. Je krijgt meer inzicht in je behoeftes, talenten, drijfveren en valkuilen. Met deze inzichten kun je vervolgens bewuster keuzes maken vanuit eigen kracht, autonomie en authenticiteit. Ontdek je potentieel en ontwikkel je duurzame strategie om je professionele doel(en) te realiseren. Bij coaching kan het naast de innerlijke positieve ontwikkeling ook gaan om het vergroten van je weerbaarheid op persoonlijk en professioneel vlak. Door zonder oordeel en goed te luisteren – ook tussen de regels door – vragen te stellen en te reflecteren daag ik je op een enthousiaste, persoonlijke, en creatieve manier uit om focus te krijgen om je doelen te behalen. 

Tijdens dit bewustwordingsproces leer je meer op jezelf te vertrouwen, te doen waar je energie van krijgt én ga je meer positiviteit ervaren. Als coach reik ik je de nodige werkvormen en handvatten aan om je eigen perspectief te creëren en zodoende bewustere (nieuwe) keuzes te maken. Zowel in je zakelijke- als privéleven kan dit veel baat hebben.

DISC Analyse

Wil je meer inzicht in je behoeftes, groei en drijfveren en hoe dit verhoudt met de communicatie met anderen? DISC meting geeft in slechts 15 minuten inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie en bestaat uit vier temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Deze online meetmethode zal inzicht geven in de manier van samenwerken en de voorkeuren aan de hand van persoonlijke kwaliteiten en effectiviteit waarmee je het maximale uit de communicatie met anderen kunt halen. Bij een team-analyse gaat het vooral over zicht krijgen op de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je op dezelfde golflengte met elkaar kunt communiceren. Hierdoor krijg je meer inzicht in de dynamiek, kwaliteiten van elkaar en de communicatie onderling. Als coach begeleid ik je graag bij dit traject.

ACT Analyse

Wil je meer zicht krijgen op je drijfveren en ontwikkelvragen om vanuit daar andere keuzes te maken die echt bij je passen? Als coach begeleid ik je graag met de ACT® meting welke in slechts 15 minuten op een gedetailleerde wijze inzicht kan geven. Analytical Competence Tool (ACT®) is een unieke online meetmethode welke gebruik maakt van woorden en uitvoerig geteste beelden. Dit online meetinstrument geeft richting bij ontwikkelvragen. De combinatie van beelden en woorden maakt deze analyse uniek. Je leert je eigen patronen (her)kennen en je krijgt handvatten hoe je op een voor jou passende manier je leven kunt inrichten. Het houdt je een spiegel voor en laat je ontdekken wie je écht bent en hoe dat jouw dagelijks leven bepaalt, beperkt en bekrachtigt om vanuit daar andere keuzes te maken. 

Teamcoaching

Teamcoaching optimaliseert de ontwikkeling en kwaliteit van teams en groepen in werkverband.

Door inzicht te krijgen in bestaande (soms niet zichtbare) kwaliteiten, ontwikkelpunten, conflictstijlen en het zichtbaar maken van zowel bewuste als onbewuste patronen die voor weerstand kunnen zorgen en mis-communicatie gaan we aan de slag om naar het gewenste resultaat van de groep en visie van de organisatie toe te werken. 

Van belang hierbij is dat ieder individu in de groep de ruimte krijgt (en neemt) om zelf evenredig en constructief bij te dragen aan het gewenste resultaat van de groep. De teamcoaching richt zich daarom zowel op het individu in de groep als op de groep als geheel, waarbij rekening wordt gehouden met ieders belang om professionele doelen te behalen in de praktijk.

Als teamcoach begeleid ik onder andere bij:
 
 • De manier van samenwerken bespreekbaar maken en verbeteren
 • De kennis van eigen gedrag vergroten
 • De communicatie verbeteren
 • De impasse doorbreken door openheid te creëren 
 • Feedback geven en ontvangen
 • De individuele effectiviteit binnen organisaties vergroten
 • Talenten benutten en deze stimuleren
 • Concrete stappen zetten van huidige situatie naar gewenste situatie

Intervisie & assessment begeleiding

Intervisie begeleiding

Met een palet aan bruikbare intervisiemethodieken die concrete handvatten bieden, begeleid ik samengestelde intervisiegroepen bij hun streven naar een verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. In een relatief korte tijd krijgen jullie inzicht in de kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten die in het werk een rol spelen. De intervisie draagt bij aan:

 • Vakinhoudelijke deskundigheid en inspiratie
 • Verbetert professioneel functioneren
 • Ondersteunt om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen
 • Ontwikkelt (verder) de samenwerking tussen collega’s
 • Stimuleert het bespreekbaar maken van patronen, weerstand, kundigheid en overtuigingen  

Ik bied de groep diverse bruikbare en concrete intervisiemethodieken aan zoals:

 • De Incidentmethode
 • De Balintmethode
 • De Socratische methode
 • De Roddelmethode
 • Leren van elkaars succes methode
 • Vijf of zeven stappen methode
 • Tien stappen methode
 • Appreciative Inquiry
 • Wat wenselijk is

Als je wilt weten hoe ik jouw intervisiegroep kan begeleiden, dan kunnen we tijdens een (telefoon)gesprek de wensen en de mogelijkheden bespreken

Assessment begeleiding

Voor de aankomende MfN-registermediator is na de Basisopleiding, de kennistoets en voorbereiding het (video of live) assessment de laatste horde. Om tijdens het assessment niet voor (onaangename) verrassingen te komen staan, kun je voor assessmentbegeleiding kiezen voor voldoende zelfvertrouwen in je attitude en vaardigheden. In dit kader bied ik diverse coaching aan, waarvan de inhoud erop toegespitst is om je (ruim) voldoende voor te bereiden.

Mijn aanbod bestaat uit de volgende drie opties:

 • Een vaardigheidsmiddag of ochtend
 • Een meerdaagse intensieve voorbereidingsbegeleiding, in samenwerking met een ervaren assessment acteur inclusief een video opname
 • Alleen een video opname (met of zonder assessment acteur)

Is het maken van een keuze lastig? Ik denk graag met je mee tijdens een (telefoon)gesprek. 

Praktische informatie & kosten

Een individueel coachtraject duurt gemiddeld vijf tot maximaal acht sessies van anderhalf uur. Mijn tarief voor particulieren is € 110,- per anderhalf uur exclusief BTW. Zakelijke coaching bedraagt € 150,- per anderhalf uur exclusief BTW. Afhankelijk van de leerdoelen en de omvang van het traject kom ik graag na overleg met een offerte op maat. De werkzaamheden en eventueel bijkomende kosten worden opgenomen in een opdrachtbevestiging. 

Teamcoaching bedraagt € 200,- per uur exclusief BTW, mogelijk vermeerderd met voorbereidingstijd of andere bijkomende werkzaamheden zoals die uit de opdrachtbevestiging blijken. Veelal werk ik per dagdeel (van drie uur) voor het gewenste resultaat. Afhankelijk van de wensen en de omvang van het traject kom ik graag na overleg met een offerte op maat. In de opdrachtbevestiging worden de (voorbereidings)werkzaamheden en eventueel bijkomende kosten opgenomen in een opdrachtbevestiging. 

Online ACT®-individueel meting bedraagt € 500,- inclusief telefonische intake van een half uur, de online ACT meting, volledige rapportage van de uitkomsten, terugkoppelingsgesprek van 60 tot 90 minuten en exclusief BTW. Afhankelijk van de omvang van het traject en het aantal deelnemers, bijvoorbeeld een team, kom ik graag na overleg met een offerte op maat. De werkzaamheden en eventuele bijkomende kosten worden opgenomen in een opdrachtbevestiging. 

Online DICS meting bedraagt € 400,- inclusief telefonische intake van een half uur, de online DISC analyse, volledige rapportage van de persoonlijke uitkomsten, terugkoppelingsgesprek van 60 tot 90 minuten en exclusief BTW. Afhankelijk van de omvang van het traject en het aantal deelnemers, bijvoorbeeld een team, kom ik graag na overleg met een offerte op maat. De werkzaamheden en eventuele bijkomende kosten worden opgenomen in een opdrachtbevestiging. 

Intervisiebegeleiding bedraagt voor een intervisiegroep € 150,- per uur exclusief BTW en eventuele reiskosten. 

De assessmentbegeleiding voor mediators bedraagt € 150,- exclusief BTW per anderhalf uur. Voornoemd tarief is exclusief de kosten van de acteur. Indien er meerdere mediators als groep de begeleiding wensen (met een maximum van drie personen), dan kom ik graag na overleg met een offerte op maat voor een dagdeel (van drie uur).